Erven en schenken

Erven en schenken

Wilt u laten vastleggen wat er met uw bezittingen gebeurt als u er niet meer bent? Wilt u schenken terwijl u nog in leven bent? Of ontvangt u een erfenis of schenking?

Indien u geen testament opstelt is het wettelijk erfrecht van toepassing. Hierin staan standaardbepalingen over hoe uw erfenis verdeeld wordt. Heeft u specifieke wensen, leg deze dan vast in een testament of schenk nu alvast. Notariaat De Poel adviseert u in het maken van de keuzes.

Testament opstellen
In een testament legt u vast wat er met uw bezittingen gebeurt als u er niet meer bent. Legt u niets vast, dan gelden de wettelijke standaardbepalingen. Het uitgangspunt bij deze standaardbepalingen is dat uw echtgenoot goed beschermd wordt tegen de aanspraken van uw eventuele kinderen. Indien u zelf andere bepalingen wilt vastleggen, doet u dit bij de notaris. Redenen om een testament op te stellen zijn onder andere het wel of niet behandeld worden als u ziek bent, praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren en het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken. Maar ook de verdeling als u als u samenwoont, maar niet getrouwd of geregistreerd partner bent. Om de voogdij van uw minderjarige kinderen te regelen. Indien u hertrouwt na het overlijden van uw partner. Als u stiefkinderen heeft. Indien u iemand wilt uitsluiten of onterven. Als u wilt dat iemand het bewind voert over de erfenis van uw erfgenamen of indien u bepaalde goederen aan iemand wilt toekennen.

Erfenis ontvangen
Bent u benoemd tot erfgenaam? U kunt er zelf voor kiezen of u de erfenis accepteert en op welke wijze. U kunt een erfenis zuiver aanvaarden, hierdoor heeft u recht op de bezittingen van de nalatenschap maar bent u ook aansprakelijk voor de schulden. U kunt beneficiair aanvaarden, waarbij u de erfenis aanvaard maar niet aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap als deze hoger zijn dan de bezittingen van de nalatenschap. Of u verwerpt de erfenis, hierbij doet u afstand van de nalatenschap en wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.

Gedurende een periode van drie maanden na het overlijden kunnen schuldeisers geen schulden verhalen op de nalatenschap. Dit geeft u als erfgenaam de tijd een onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap voordat u een keuze maakt.

Executeur of vereffenaar
Bent u benoemd tot executeur of vereffenaar, dan zijn er een aantal taken met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap aan u toegewezen. Wat deze taken zijn is in het testament bepaald en kunnen onder andere zijn: het regelen van de begrafenis, u ontfermen over de nalatenschap en het beheer daarover voeren of de nalatenschap vereffenen. U bent niet verplicht deze benoeming te aanvaarden. Indien u de nalatenschap gaat vereffenen zijn er diverse verplichtingen zoals het opmaken van de boedelbeschrijving, het oproepen van schuldeisers van de nalatenschap, op de hoogte brengen van de kantonrechter over de negatieve nalatenschap, goederen te gelde maken, de uitdelingslijst opmaken en de uitkering aan schuldeiseres. De kantonrechter kan de vereffenaar aanvullende verplichtingen opleggen indien hij dit nodig acht.

Verklaring van erfrecht
Met een verklaring van erfrecht heeft de bevoegde erfgenaam toegang tot de banktegoeden van de overledene. Deze verklaring wordt opgesteld door de notaris na het verzamelen van de benodigde gegevens. De notaris zal een akte van overlijden opvragen, gaat na of de overledene een testament heeft opgemaakt en brengt in kaart wie op grond van een testament of op grond van de wet erfgenamen zijn. De notaris zal vervolgens de erfgenamen de vraag voorleggen of zij de nalatenschap aanvaarden.

Schenken en schenken op papier
Wilt u niet wachten tot u overleden bent, maar nu alvast een gedeelte van uw bezittingen schenken? Er zijn mogelijkheden om daadwerkelijk te schenken en om te schenken op papier. Hierbij wordt het geschonken direct door de schenker terug geleend zoals bijvoorbeeld een gedeelte van een huis of als de schenker het geld nog onder zicht wil houden. De lening is pas opeisbaar nadat de schenker is overleden. De schenking op papier wordt vaak gebruikt als middel om erfbelasting te besparen. Hiervoor is vereist dat van de schenking een notariƫle akte wordt opgesteld. Daarnaast moet de schenker een redelijke vergoeding van 6% betalen aan de begiftigde omdat hij het geld onder zich houdt.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, schenken of schenken op papier? Neem contact met ons op, wij adviseren u graag. Of vraag meteen (vrijblijvend) een offerte aan.