Spreekuur bij Notariaat De Poel

Juridisch en/of notarieel spreekuur bij Notariaat De Poel

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een gecombineerd juridisch en notarieel spreekuur bij Notariaat De Poel in Hoogezand (Kerkstraat 148).

U kunt daar spreken met een medewerker van Notariaat De Poel of met een advocaat, mr. Meta Helmantel, advocaat te Sappemeer. Dit spreekuur vindt plaats tussen 18.00 – 20.00 uur. Voor dit spreekuur werken we op afspraak (een afspraak is maximaal 30 minuten).

Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op (telefoonnummer: 0598-399850 of per e-mail: info@notariaatdepoel.nl).

Online Dossier

Online Dossier

Bij ons heb je de mogelijkheid je (lopende) dossier online te volgen. Na ontvangst van een door ons verzonden mail met jouw persoonlijke link kun je inloggen, een eigen wachtwoord aanmaken en kun je vervolgens ieder moment, vanaf iedere plek en vanaf elk apparaat bekijken in welke fase jouw dossier zich bevindt. Daarnaast kun je alle stukken die wij voor jou in je dossier zetten (waaronder bijvoorbeeld het ontwerp van je akten en de nota van afrekening) online inzien zodra deze gereed zijn. Daarnaast kun je later, wanneer je deze stukken nog eens nodig hebt, ze altijd blijven inzien.

De ondertekening van de akte(n) moet nog wel op ons notariskantoor plaatsvinden.

TEKEN VANDAAG VOOR MORGEN!

Nieuwe campagne levenstestament ‘Teken vandaag voor morgen’

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het levenstestament. Met de slogan `Teken vandaag voor morgen’ kunt u via www.notaris.nl/tekenvandaag gemakkelijk een bel-mij-terugverzoek doen. U wordt dan door iemand van een deelnemend notariskantoor gebeld voor een intakegesprek.

Na een bel-mij-terug verzoek kunt u zich met de Keuzehulp levenstestament alvast voorbereiden op het gesprek bij ons. Deze beknopte online vragenlijst is anoniem, toegankelijk en laagdrempelig.

Dus, wanneer gaat u tekenen voor morgen?

Corona-virus

In verband met het Corona-virus dat de wereld in haar greep heeft, hebben ook wij onze maatregelen genomen. Indien u verkouden bent of griepachtige klachten hebt zoals hoesten en/of niezen of indien u koorts hebt (dus een lichaamstemperatuur hoger dan 38 graden), verzoeken wij u, voordat u op ons kantoor komt, telefonisch contact met ons op te nemen. Op ons kantoor schudden we voorlopig geen handen. Makelaars, hypotheekadviseurs, en ook de verkopers (zij krijgen het verzoek een volmacht te ondertekenen) zien we liever niet bij aktepassering. Het is in ieders belang dat de onvermijdelijke verspreiding van het Corona virus zo traag mogelijk zal verlopen. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

nieuwe medewerkers

Sinds juli kent ons kantoor 2 nieuwe medewerkers. Een nieuwe kandidaat-notaris, mw. mr. M.A.H.A. (Marie-Antoinette) Lieberom, en een administratief medewerker, mevrouw D. (Dajana) Letunica.

Wie geeft u het vertrouwen?

Hebt u er wel eens over nagedacht wat er gebeurt als u op een bepaald moment niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen over belangrijk zaken op financieel of medisch gebied?

Het levenstestament kan in dit geval uitkomst bieden.
In het levenstestament kunt u een vertrouwenspersoon aanwijzen die u volmacht verleent om onder andere uw financiële zaken te behartigen. Ook kunt u in het levenstestament uw medische wensen opnemen. Mocht het geval zich voordoen dat u niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen, dan kan uw gevolmachtigde op basis van dit levenstestament namens u handelen. Als u geen levenstestament hebt, kan het nodig zijn dat de rechtbank een bewindvoerder benoemt.

De levenstestamenten winnen de laatste tijd enorm aan populariteit.

Wilt u meer informatie over levenstestamenten? Maak een vrijblijvende afspraak.