Wie geeft u het vertrouwen?

Erven en schenken

Hebt u er wel eens over nagedacht wat er gebeurt als u op een bepaald moment niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen over belangrijk zaken op financieel of medisch gebied?

Het levenstestament kan in dit geval uitkomst bieden.
In het levenstestament kunt u een vertrouwenspersoon aanwijzen die u volmacht verleent om onder andere uw financiƫle zaken te behartigen. Ook kunt u in het levenstestament uw medische wensen opnemen. Mocht het geval zich voordoen dat u niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen, dan kan uw gevolmachtigde op basis van dit levenstestament namens u handelen. Als u geen levenstestament hebt, kan het nodig zijn dat de rechtbank een bewindvoerder benoemt.

De levenstestamenten winnen de laatste tijd enorm aan populariteit.

Wilt u meer informatie over levenstestamenten? Maak een vrijblijvende afspraak.